Untitled Document

품명 : 크리스마스포장지 
 재질 : 증착OPP
규격 : 75X50
 인쇄 : 전면 6도
 특징 : -
품명 : 반투명단색포장지 
 재질 : OPP
규격 : 75X53
 인쇄 : 전면 1도
 특징 : -
품명 : 장미무늬포장지 
 재질 : 증착OPP
규격 : 70X50
 인쇄 : 전면 2도
 특징 : -
품명 : 생일축하포장지 
 재질 : 증착OPP
규격 : 70X2M
 인쇄 : 전면 5도, 6도
 특징 : 선물크기에 맞추어
품명 : 종이코팅포장지 
 재질 : 크라프트지+LDPE(투명)
규격 : 70X50
 인쇄 : 전면 2도
 특징 : -
목록보기 1  
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by ggerzer